Speciális gyermekotthoni ellátás

Szakmai koncepció

A Károlyi István Gyermekközpont a társadalmi, gyermekvédelmi igényekhez igazodva az elmúlt 4 – 5 évben a szerkezetátalakítás korát éli, így napi szinten szembesül a hatékonyabb módszertani megoldások szükségszerűségével. A szerkezetátalakítás részeként – a fenntartó Szociális és Munkaügyi Minisztérium jóváhagyásával – két évvel ezelőtt elkezdődött a gyermekvédelmi szakellátásban élő súlyos pszichés zavarokkal küzdő, speciális szükségletű gyermekek részére egy korszerű speciális gyermekotthon kialakításának tervezése, illetve magvalósítása, részt vállalva ezzel az ezredfordulót követő gyermekvédelmi problémák megoldásában.

A speciális gyermekotthon kialakításának céljaival, szükségszerűségével azonosulva, hisszük és valljuk azt, hogy a gyermekvédelmi gyakorlatban a jogszerűség és szakszerűség elvezet az esélyegyenlőtlenségek csökkentéséhez, kigyenlítődéséhez, amely nélkülözhetetlen a zökkenőmentes reszocializáció, társadalmi beilleszkedés szempontjából.
Meggyőződésük, hogy ez a gondolkodásmód egyben a gyermekvédelmi gondoskodásban élő speciális szükségletű gyermekek adottságainak kibontakoztatását is jelenti. Az egyéni nevelés, gondozás stratégiái a gyermekek természetes adottságait és a szocializáció folyamatában alakuló tulajdonságait egyaránt javítják és továbbépítik. A ténytudások, normatudások, értéktudások átadásának és kialakításának módját, ütemét, módszereit, valamint alkalmazásának területeit a gyermekek egyéni és speciális szükségleteihez kell igazítani nevelési és oktatási intézményeknek egyaránt. A mindenki számára szükségesnek minősített elemeket kell életútjukban, életmódjukban életre kelteni.

Társadalmi tünetek – a fejlesztés irányát indukáló problémák:

Jelenkorunk társadalmát több területre és generációra kiható egészségügyi és pszichés zavarok jellemzik, keveredve egyéb társadalmi problémákkal (esélyegyenlőtlenségek, demográfia, családszerkezet és erkölcsi normák változásai, szegregáció, stb.)
Ezeknek a multifaktorális tényezőknek a korrekciója azonnali cselekvési tervet és végrehajtást igényel. Komoly problémát jelent azonban a társadalmi változások gyorsasága, a változások tartalmi sokszínűsége. A problémakör megfelelő szintű és hatékonyságú kezelésének hiánya végeredményként elvezet az erkölcs és szeretet több generációs sérüléséhez, a morális és fizikai szegénység kialakulásához. Az adott kor erkölcsi normái nem működnek (értékválság) vagy nem veszik figyelembe, nem tartják be.
Ezek az anomáliák széles rétegekben hatnak, de különösen veszélyeztetettek a mélyszegénységben és relatív szegénységben élő családok gyermekei, akik köréből jelentős számban kerülnek a gyermekvédelmi szakellátás intézményrendszerébe. E népesség körében magas számban jellemzőek:

  • viselkedészavarok (externalizáló zavar: düh, ellenségeskedés, agresszió,hazugság, lopás, stb.) és bűncselekmények elkövetése. (számbeli és súlyosságbeli növekedés tendenciája figyelhető meg..)
  • a gyermekkori pszichés megbetegedések (internalizáló zavarok: szomorúság, szorongás érzelmi megnyilvánulásai, depresszió, stb.).

Az inadaptálódás folyamata:

 

 

Becsült adatok alapján a gyermekvédelmi szakellátásban élő kb. 15.000 gyermek és fiatalkorú népességből 600-700 fő speciális szükségletű. Jelenleg a rendelkezésre álló férőhelyek száma a szükségletek felénél is kevesebb, így gyakran hosszú várólista alakul ki a speciális intézményekbe jutáshoz.
A gyermekvédelmi szakellátásban sok esetben már a beutalási, vagy ahhoz társuló másodlagos okként felmerülnek a szocializációnak, személyiségfejlődésnek olyan deficitei, amelyek eredményes kezeléséhez komplex és speciális nevelési (fejlesztési) körülményekre, eszközökre van szükség.
A leggyakoribb problématerületek: viselkedészavar, teljesítményzavar, kapcsolati zavarok, iskolai kudarcok.
A legjellemzőbb mögöttes multifaktorális tényezők: súlyos pszichés zavarok, a családi szocializáció zavara, iskolai szocializáció zavara, tágabb környezeti zavarok.

Speciális szükségletek megnyilvánulása:


Dimenziók:

Tünetek:

Kezelés:
Neurózis kiegyensúlyozatlanság,
pszichoszomatizáció,
pszichogén funkciózavarok
egyéni pszichoterápia
Agresszivitás szocializálatlan agresszió levezetés,
impulzivitás
csoportterápiák
Depresszió félelmek, bizonytalanság,
koncentráció zavar
egyéni pszicoterápia,
gyógyszeres kezelés
Indulati élet alacsony frusztráció tolerancia,
összeférhetetlenség,
ingerlékenység vagy elfojtás
következetesség,
határok tartása,
fokozatosság
Társas kapcsolatok kapcsolat teremtési és megtartási,
nehézségek, kritikátlanság
csoportterápiák
Önérvényesítési törekvések egocentrizmus, fokozott önérvényesítési
vágy vagy túlzott visszahúzódás,
szeparáció
egyéni vagy
csoportterápia

A súlyos pszichés zavarokat mutató gyermekek a gyermekotthoni környezetbe nem, vagy csak felületi szinten integrálódnak. A közösség írott és íratlan szabályait, normáit elutasítják, gyakran kivonják magukat a nevelési folyamatból. Gyakoriak a destruktív megnyilvánulásaik, amellyel egyaránt veszélyeztetik önmagukat és csoporttársaikat. A pszichés zavarok nem időben és nem megfelelő módon való kezelése a későbbiekben traumatizálódhat, ami súlyosabb esetekben ellehetetleníti a pszicho-szociális fejlődés menetét, a családba, társadalomba való zökkenőmentes visszailleszkedést.

Az ellátás folyamatát a sérülésspecifikumok természetének, sajátosságainak megfelelően két alapvető – pszichológiai és pedagógiai – aspektusból terveztük meg. A speciális ellátások jelenlegi gyakorlatából részben eltérően egy olyan alternatív (több lépcsős) kezelési programot terveztünk, ami úgy az elhelyezés, mint a kezelés szintjén épít, illetve kihasználja a programban lévő pedagógiai és egyéb lehetőségeket. A program úgy pedagógiai, mint pszichológiai szempontból cél – feladat – eszköz rendszerében egymással kompatibilis.

A rendszer alapvető célkitűzései:

  • sérülésspecifikus fejlesztés és korrekció,
  • a szociális státusz megalapozása, perspektívák kiépítése,
  • a környezettel, szocializációs közeggel való kapcsolatok rendezése.

Tény, hogy a szakmailag megalapozott differenciált, egyéni szükségletekre épülő többszintű preventív és segítő beavatkozások a gyermekvédelem egyes költségeinek növekedésével járhatnak, viszont a hatékony működés esetén megtérülnek a többletkiadások, hiszen ezt a célcsoportot a minél teljesebb körű önálló életvitelre készíti fel, mely konstruktív életvezetést, a szociális és egészségügyi jólét állapotát, munkaerő-piaci esélyeket egyaránt jelenti.


Print Friendly, PDF & Email

Figyelem!

park látogatása

Intézményünk műalkotásai

Események

  • No Events

Archívum

Időjárás
Fót
2022-09-25, 10:59
Felhős
ESE
Felhős
15°C
4 km/h
Hő-érzet: 16°C
Nyomás: 1010 mb
Pára: 72%
Szelek: 4 km/h ESE
Széllökések: 11 km/h
UV-Index: 1
Napkelte: 06:33
Napnyugta: 18:35
More forecast...
 
Országos Nyárköszöntő Fóti Gyermekfesztivál