A park látogatása

A COVID-19 járványügyi veszélyhelyzet alatt a Gyermekközpont parkjában, a területen élőkön és dolgozókon kívül más személyek számára a szabadidős és sport tevékenység az alább alkalmazandó szabályok betartásával a 194/2021. (IV.26.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően, valamint a veszélyhelyzeti normákra figyelemmel engedélyezett.

 

 

 1. A koronavírus elleni védettség igazolása a védettségi igazolvány bemutatásával történik, belépésnél és a területen felszólításra. Az igazolvány ellenőrzése kötelező. Tájékoztatjuk kedves vendégeinket, hogy a védettségi igazolvány csak személyiigazolvány vagy útlevél együttes felmutatásával érvényes.
 1. Védettséget igazoló igazolvány felmutatása nélkül nem áll módunkban 18 év feletti személyt beengedni a Park területére.
 1. A bejáratnál kollégáink testhőmérést végeznek. A 37,0 C fok feletti testhőmérséklettel rendelkező személyeket nem áll módunkban beengedni.
 1. A Park területén a koronavírus ellen védett személyek és a felügyeletük alatt lévő kiskorúak maszk viselésére nem kötelesek.
 1. A Park teljes területén szükséges betartani a 1,5 méteres távolságot.
 1. A teraszhelyiségben is kötelező megtartani a 1,5 méteres távolságot.
 1. A főportánál kihelyezett fertőtlenítő pontot kérjük használni!

Kérjük, hogy a korlátozásokat saját maguk és mások egészségének védelme érdekében tartsák be!

 

A Károlyi István Gyermekközpont által kezelt Károlyi-park látogatási rendje

 

A Károlyi Kastély-park látogatási rendje

 

 

A terület magán terület, amelyen – mint intézmény-, a Károlyi István Gyermekközpont működik.

Terület tulajdonosa: MAGYAR ÁLLAM

Terület vagyonkezelője: Károlyi István Gyermekközpont 2153 Fót, Vörösmarty tér 2.

 

A terület engedéllyel látogatható.

 

A látogatás szabályokhoz kötött:

 

–  Látogatónak minősül, aki a területre az intézmény főbejáratán, annak portáját érintve érkezik és nem él vagy dolgozik a területen. Mindenki más – parkban engedély nélkül tartózkodó személy – szabálysértést követ el. A szabálysértőkkel szemben hatósági eljárást kezdeményez a Gyermekközpont.

– Minden látogató köteles tudomásul venni, hogy a Gyermekközpont működését, az itt élő gyermekek és fiatal felnőttek mindennapi életét, a területen lakók és a többi látogató nyugalmát, pihenését, az intézmény működtetésével összefüggő munkákat és feladatok elvégzését nem zavarhatja.

– A kastély és a hozzá tartozó kert védelem alatt áll, ezért az itt található növényzetben (beleértve a fákat is) a károkozás tiltott, a védett területen megtermett növények, élőlények (pl. medvehagyma, virág, toboz, gally, éti csiga stb.) gyűjtése a látogatóknak szigorúan tilos!

– A látogatók a kastélykert teljes területén az utakról nem térhetnek le, a közlekedési szabályokat betartani kötelesek!

– A területen élőkön, tanulókon, óvodásokon, bérlőkön kívül más személyeknek a parkban lovagolni, járművel közlekedni, kerékpározni tilos! A járművel történő behajtást a Gyermekközpont kérésre engedélyezheti. Gépjárművel történő közlekedés esetén figyelembe kell venni a kiírást, mely szerint a sorompó 5 percnél tovább is zárva tartható.

 

– A kastélykert teljes területén parkolni csak az arra kijelölt helyen lehet. Szabálysértés esetén háromszori figyelmeztetést követően, visszavonásra kerül a szabálysértést elkövető személy behajtási engedélye.

– A védelem alatt álló terület látogatása során keletkezett hulladékot a kihelyezett szeméttárolókban kell elhelyezni!

– Kutya kizárólag az itt élők által hozható az ősparkba, szigorúan az ebtartási szabályok betartása mellett! (Az állatok után keletkezett hulladékot az állat tulajdonosa köteles eltakarítani!) A kastélykertbe kutyát behozni a lakókon kívül más személyeknek nem lehet!

– Az őspark védelem alatt álló terület, ezért a dohányzás, a tűz gyújtás és a nyílt láng használata tilos!

– A Gyermekközpont teljes területén, mindennemű környezetszennyező tevékenység végzése, valamint környezetszennyező, veszélyes anyagok lerakása tilos!

– A kastélyhoz tartozó park egész területén fénykép és filmfelvétel csak a Gyermekközponttal kötött megállapodás, vagy az igazgató, illetve az általa megbízott vezető engedélye alapján készíthető.

– Rendkívüli esetekben a kastélypark egész területére vonatkozó lezárást és behajtási tilalmat rendelhet el a Gyermekközpont igazgatója.

 

A kastélyhoz tartozó park a hét minden napján látogatható, az alábbi időpontokban:

Április. 1. – szeptember 30.: 8-20 óra között,

október 1. – március. 31.: 8-18 óra között.

Ettől eltérő időpontban csak előre egyeztetett esetekben tartózkodhat látogató a kastélykert területén.

 

Rendezvények szervezéséhez előzetes egyeztetés alapján, térítés ellenében helyszínt biztosíthat a Gyermekközpont.

 

Jobbító javaslataikkal, észrevételeikkel kérjük, forduljanak a Gyermekközpont vezetőséghez.

 

 

HÁZIREND

 

A házirend meghatározza a kastélykertben, mint ősparkban tartózkodó személyek magatartási szabályait, amelyek a park használata során elengedhetetlenek.

Minden itt lakó, itt tanuló, itt dolgozó és látogatóként ide érkező köteles a park rendeltetésszerű használatára, állagának védelmére és megóvására szolgáló követelményeket betartani.

 

Kérjük a kedves látogatókat, hogy a kastélypark biztonsága és az itt élők, tanulók nyugalmának biztosítása érdekében tartsák be az alábbi szabályokat!

 

A park területére való belépés és a különböző létesítmények használatának feltételei:

 

 • A parkot a fent meghatározott nyitvatartási időben – zártkörű rendezvények kivételével-, minden érdeklődő látogathatja.
 • A látogatók kötelesek a Házirendet megismerni, betartani.
 • Az őspark területére minden jármű csak behajtási engedéllyel hajthat be. Az állandó behajtási engedély indokolt esetekben, különdíjas szolgáltatásként igényelhető munkaidőben, a Gyermekközpont titkárságán.
 • A behajtási engedéllyel nem rendelkező gépkocsikat, motorkerékpárokat a porta előtti parkolóban, míg a kerékpárokat a porta melletti kerékpártárolóban helyezhetik el, amelyekért az intézet felelősséget nem vállal!
 • A bérlők, a Lovasterápiás Szövetség és az itt működő intézmények kérelmére, a hozzájuk nem rendszeresen érkező látogatók egyszeri behajtási engedélyre jogosultak!
 • A játszóterek, sportpályák csak az itt élő és itt engedéllyel tartózkodó gyermekek és fiatal felnőttek által vehetők igénybe! A 18 év alatti gyerekekért szüleik, illetve kísérőik, tanáraik, óvónőik felelnek. 12 éves kor alatt a park kizárólag felnőtt felügyelete mellett látogatható!
 • A játékok nem rendeltetésszerű használata veszélyes és tilos!
 • Az állatsimogatóba csak a Speciális Gyermekotthonban élőknek lehet tartózkodni, felnőtt felügyelete mellett. Az állatfarm lakóit idegenek nem zavarhatják, nem etethetik!
 • A park az itt élők otthona és mindenki számára a kulturált szabadidő eltöltését szolgálja, ezért védelme, berendezésének, játékeszközeinek és a rendjének anyagi felelősséggel történő megóvása velük együtt minden látogató érdeke és kötelessége. Szándékos rongálás, károkozás kártérítési kötelezettséggel és a parkból való kitiltással jár!
 • A Gyermekközpont dolgozói minden esetben jogosultak a házirend betartását figyelemmel kísérni és a látogatókat a házirend betartására felszólítani!
 • A park felszereléseit, berendezéseit a területről kivinni szigorúan tilos!
 • A tavakban fürödni, valamint télen a tó jegére menni szigorúan TILOS!
 • A park területén horgászni csak engedéllyel szabad!
 • A park egész területén TILOS a dohányzás és a tudatmódosító szerek használata! (Szakhatósági ellenőrzés esetén kiszabott bírság a szabálysértőt terheli! )
 • Ittas egyének a kastélypark területét nem látogathatják. A rendezvény ( pl. esküvő) vagy a parklátogatás alatt láthatóan ittassá vált személy a Gyermekközpont felelősének felszólítására köteles elhagyni a területet! A park területére szeszes italt behozni tilos!
 • A parkban tartózkodni kell minden, mások nyugalmát zavaró, megbotránkoztató vagy zajos magatartástól és tevékenységtől!
 • A parkba tűzveszélyes vagy gyúlékony anyagot behozni TILOS! A tűzrakási tilalom a park egész területére kiterjed!
 • A parkot fertőző beteg vagy önmagáról gondoskodni képtelen személy nem látogathatja!
 • Terembérletes rendezvényekre vonatkozó előírásokat a bérbeadó és a bérlő közötti bérleti szerződések tartalmazzák. A parkban működő bérlők kötelesek a Gyermekközpont tűz – és vagyonvédelmi szabályzatát megismerni, betartani és betartatni!
 • A házirend ellen rendszeresen vagy súlyosan sértőket a Gyermekközpont, mint üzemeltető jogosult a park látogatásától eltiltani!
 • Televízió, rádió, video, magnó és hasonló zajkeltő készülékek a parkban a látogatók által nem működtethetők!
 • A rongálások helyreállítására fordított költséget a károkozónak kell megtérítenie!
 • A látogatók a parkba való belépésükkel engedélyezik, hogy a róluk készült fotókat a médiában és marketingcélokra felhasználja a Gyermekközpont.
 • Szélsőséges időjárás esetén a park csak saját felelősségre látogatható. A letört ágak balesetveszélyesek!

 

Házirendbe ütköző magatartás miatt a Gyermekközpont feljelentést tehet a szabálysértési hatóságnál.

Jelen Házirend megsértéséből eredő vagyoni és nem vagyoni (pl. személyi sérülések) károkért a Gyermekközpont semminemű felelősséget nem vállal.

 

Kérjük, járuljon hozzá Ősparkunk nyugalmának megőrzéséhez, azért, hogy itt mindenki jól érezhesse magát!

 

 

Kellemes kikapcsolódást, egészséges sétát kívánunk!

 

Print Friendly, PDF & Email

Figyelem!

park látogatása

Intézményünk műalkotásai

Események

 • No Events

Archívum

Időjárás
Fót
2022-10-06, 06:04
Tiszta
ESE
Tiszta
9°C
4 km/h
Hő-érzet: 9°C
Nyomás: 1030 mb
Pára: 91%
Szelek: 4 km/h ESE
Széllökések: 7 km/h
UV-Index: 0
Napkelte: 06:49
Napnyugta: 18:13
More forecast...
 
Országos Nyárköszöntő Fóti Gyermekfesztivál