HUCER 2022

Különleges gyermekotthonban élő gyermekek iskolai eredményességének alakulása és rezilienciájuk meghatározó tényezői” – előadás a HUCER 2022. konferencián

A HERA (Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete – Hungarian Educational Research Association) minden évben szervez tudományos konferenciát, melyet 2022-ben május 26-27-én a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetemen az „Oktatás egy változó világban – Kutatás, innováció, fejlesztés” címmel rendeztek.

A reszponzív (jelenléti) ellátások minőségfejlesztése a gyermekek védelmében” című szekcióban tartottak előadást a Károlyi István Gyermekközpont munkatársai, Mihály-Tamás Katalin általános igazgatóhelyettes és Dr. Nagy Krisztina, a Segítő Szolgáltatások Osztályának vezetője. Mindketten a HERA Gyermekvédelmi és szociálpedagógiai kutatások szakosztály tagjai.

A szekciót Veressné Gönczi Ibolya PhD, habil. a Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet Neveléstudományi Tanszék ny. egyetemi docense, a szakosztály alapítója vezette, és Homoki Andrea, PhD a Gál Ferenc Egyetem, Szeged főiskolai tanára, a szakosztály jelenlegi vezetője szervezte.

A Károlyi István Gyermekközpont Különleges Gyermekotthonában elhelyezett gyermekek és fiatalok iskolai eredményességének alakulását és rezilienciájuk meghatározó tényezőit feltáró kutatás a Homoki-Czinderi (2015) vizsgálatban rögzített, az iskolai eredményesség alakulásával szignifikáns összefüggést mutató, védőfaktorként funkcionáló öt színteret vette sorra: családi dimenzió -kapcsolattartás, iskolai dimenzió – tanulói teljesítmény, társas támogatottság – kapcsolati háló, énhatékonyság dimenzió – önértékelés-jövőkép, élet értelmébe vetett bizalom dimenzió – devianciákban való érintettség. A reziliencia mérésére, melyet intézményünk pszichológusai végeztek, a 2016 és 2018 között fejlesztett hazai GYIRM, gyermek és ifjúsági reziliencia mérőeszköz szolgált. A kutatás újszerűsége a korábbi vizsgálatokhoz képest az volt, hogy a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek és fiatalok szociodemográfiai sajátosságai között lényeges faktor a különleges ellátási szükséglet. A szociodemográfiai mutatók összegyűjtését a növendékügyi előadónak és a különleges gyermekotthon vezetőjének köszönhetjük. A reziliencia skála továbbfejlesztése szempontjából is hasznos volt e célcsoport körében is kipróbálni a mérőeszközt. A tapasztalat azt mutatja, hogy a reziliencia vizsgálat validitását befolyásoló tényező a különleges szükségletű gyerekek életkora és mentális képessége.

A kutatás gyakorlatba is átültethető eredményeket hozott: ráirányítja a figyelmet azokra a területekre, melyek a gyermekek iskolai eredményességének növelése érdekében az oktatás, szocializáció fókuszában kell, hogy álljanak. Az eredményes fejlesztés szempontjából alapvető fontosságú a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése, és a szükségleteiknek, képességeiknek megfelelő iskola megválasztása. Kiemelendő és lényeges eredmény, hogy a vizsgálatba bevont gyerekek esetében a családi dimenzió nem segíti a rezilienssé válást, hiszen a családra vonatkozó megéléseikben sajátos kombinációban jelenik meg a múlt, a jelen, a vágy és a valóság. Ugyanakkor a vizsgált többi dimenzió esetében főként pozitívumokkal találkoztunk. A szegregáció-integráció, illetve a nevelőszülő-gyermekotthon dilemma kapcsán általános érvényű következtetések megfogalmazására ez a kutatás nem alkalmas, azonban az egyértelműen kiderült, hogy a Károlyi István Gyermekközpont Különleges Gyermekotthonában elhelyezett gyermekek számára az iskola támogató környezetet jelent, és jól érzik magukat a gyermekotthonban is, a nevelőkkel való kapcsolatot szeretetteljesnek élik meg. Kapcsolati hálóval rendelkeznek, vannak barátaik, közösségi élményekben van részük. A konformista viselkedésre törekednek, a devianciák körébe sorolható megnyilvánulások (dohányzás, rendőrségi ügy) alig fordulnak elő. Önértékelésük, jövőképük tekintetében a pozitív tendencia jellemző, vagyis az élet apró örömeire való nyitottság, és nem a perspektivikus reménytelenség. A kutatási eredmények visszaigazolják a gyerekekkel foglalkozó szakemberek erőfeszítéseit.

A különleges gyermekotthonban elhelyezett gyermekek ellátási szükségletei egyediek, sérülésspecifikus gondozásuk, nevelésük, oktatásuk egyrészt körültekintő szervezést, logisztikát, napi szintű utaztatást igényel, másrészt a gyermekotthonban pszichológusok, fejlesztő pedagógusok, nevelők, gyermekfelügyelők jelenlétét, harmadrészt pedig a gyermeket segítő szereplők (szülők, gyámok, gyermekvédelmi rendszerhez, közneveléshez tartozó szolgáltató intézmények) közötti valós együttműködéseket.

Print Friendly, PDF & Email

Figyelem!

park látogatása

Intézményünk műalkotásai

Események

  • No Events

Archívum

Időjárás
Fót
2022-10-06, 06:31
Tiszta
ESE
Tiszta
7°C
4 km/h
Hő-érzet: 8°C
Nyomás: 1030 mb
Pára: 99%
Szelek: 4 km/h ESE
Széllökések: 11 km/h
UV-Index: 0
Napkelte: 06:49
Napnyugta: 18:13
More forecast...
 
Országos Nyárköszöntő Fóti Gyermekfesztivál